Ismerje meg hitvallásunkat

Isten ma élő népének pontos jellemzőit megismerhetjük a Szentírásból. Ennek jegyében megőrizzük Isten parancsolatait és hit által a Szellem erejében engedelmeskedünk az igének, ami a megigazulás és a megszentelődés feltétele. Isten népe, a "Maradék", az Egy Igaz Istent imádja, Krisztusról tesz bizonyságot, és a prófétaság szellemében jár.

Hit az Egy Igaz Istenben

"Halld Izrael, Yahuah, a mi Istenünk, egyetlen Isten!" (V. Mózes 6: 4)

Mi az egy igaz Istent imádjuk, nem három istent, sem valamilyen istenhármast, de nem is egyfajta háromságot.

Hit Isten Felkentjében, Jézusban

"Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él; És aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal." (János 11: 25-26)

Hiszünk benne, hogy az Atya Isten az Ő egyszülött Fiát adta az emberért, bűneink eltörlésére.

Isten parancsolatainak megtartása

"Ha engem szerettek az én parancsolataimat tartsátok meg." (János 14: 15)

Isten parancsolatai örökkévalóak és Isten nem választható el az Ő törvényétől, sem a törvény Istentől. Mindazonáltal az üdvösség Isten kegyelme által lehetséges, Jézusba, mint Messiásba vetett hit által, nem a mi cselekedeteink révén.

Jézus bizonyságtétele

Jézus bizonyságtétele

"Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétálás szelleme." (Jelenések 19: 10)

Isten az Ő Szellemének kegyelmi ajándékaival segíti az Ő népét, hogy az Ő erejében tudjunk járni, az egyéni elhívásunkat teljesíteni. Letéteményesei vagyunk a Szent Szellem ajándékainak, ami által lehetséges a végidőkre vonatkozó próféciákat megérteni.

A TEREMTŐ ISTEN FIGYELMEZTETÉSE AZ EMBERISÉG SZÁMÁRA

A VÉGIDŐK HÁROM ANGYALÁNAK ÜZENETE
ELSŐ FIGYELMEZTETÉS

ELSŐ FIGYELMEZTETÉS

„És láttam egy másik angyalt az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló Evangélium volt, hogy a föld lakosainak hirdesse az Evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok Őt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait.” Jelenések könyve 14: 6-7

Térjetek meg istenfélelemmel, mert közel van Isten Királysága és az Ő ítélete és adjatok dicsőséget Istennek, mint a mindenség Teremtőjének, megtartva az Ő parancsolatait!

MÁSODIK FIGYELMEZTETÉS

MÁSODIK FIGYELMEZTETÉS

„És egy másik angyal követte azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.” Jelenések könyve 14: 8

Lelepleződött a világ állapota, e világ istenének rendszere, és lelepleződött a hamis egyház, ami összefonódott e világ sátáni rendszerével – és hűtlennek találtatott a bűnös, lázadó emberiség és a parázna egyház Isten előtt. Fussatok ki belőle, fussatok ki a hamis egyházból és forduljatok el a világtól!

HARMADIK FIGYELMEZTETÉS

HARMADIK FIGYELMEZTETÉS

„És egy harmadik angyal is követte ezeket, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az Ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkövel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.” Jelenések könyve 14: 9-10-11

Ha valaki továbbra is benne marad e világ istenének bűnös rendszerében és a hamis egyházban, és követi annak urát, a Sátánt, akár értelmében, akár cselekedeteivel, akkor az Isten haragját vonja magára és elveszíti az üdvösségét!

Kapcsolatfelvétel

Az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk:

Gyülekezeti összejövetelek:

6723 – Szeged, Brüsszeli krt. 29.

Szombat 15:00 - 17:00 Istentisztelet

Telefon:

Németh László
+36 30 862 1757
mail@churchofgodszeged.hu

Lépjen kapcsolatba velünk